Thành viên

+ Công ty Vinalink Media JSC – http://www.vinalink.com
+ Công ty Quảng cáo Cánh Đồng Vàng
+ Công ty Quảng cáo trẻ
+ Công ty TRUST.VN
+ Công ty KCCVN
+ Brand.vn
+ Thietkelogo.biz
+ Công ty tham tu Hoàng Minh
+ Công ty Tủ bếp, Ván sàn Đông Ngô
+ Can dien tu – US
+ Công ty Máy in phun