List/Grid Công ty quảng cáo Subscribe RSS feed of category Công ty quảng cáo

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Nội:Chưa thể dẹp quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi?

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Nội:Chưa thể dẹp quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi?

Để khắc phục những hạn chế của quy chế cũ, Quy chế mới lần này đã bổ sung thêm 19 điều, trong đó, làm rõ hơn các khái niệm, qui… Read more »

Viện nghiên cứu & quảng cáo Việt Nam: Đã chấm dứt cộng tác với ông Đinh Trung Vũ

Viện nghiên cứu & quảng cáo Việt Nam: Đã chấm dứt cộng tác với ông Đinh Trung Vũ

PN – Báo Phụ Nữ TP.HCM số 69, phát hành ngày 8/9/2009 có đăng bài “Viện Nghiên cứu & đào tạo quảng cáo Việt Nam: Một giảng viên không có bằng… Read more »

© 2017 Tạp chí Quảng cáo. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Thiết kế website.