Home » Công ty quảng cáo

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Nội:Chưa thể dẹp quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi?

Để khắc phục những hạn chế của quy chế cũ, Quy chế mới lần này đã bổ sung thêm 19 điều, trong đó, làm rõ hơn các khái niệm, qui định rõ về các băng rôn, pano, cờ phướn tuyên truyền theo hình thức xã hội hóa (có logo của các nhà tài trợ)… Quy chế cũng bổ sung qui định về việc viết đặt biển hiệu để... 

Viện nghiên cứu & quảng cáo Việt Nam: Đã chấm dứt cộng tác với ông Đinh Trung Vũ

PN – Báo Phụ Nữ TP.HCM số 69, phát hành ngày 8/9/2009 có đăng bài “Viện Nghiên cứu & đào tạo quảng cáo Việt Nam: Một giảng viên không có bằng đại học”. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu & đào tạo quảng cáo Việt Nam (viết tắt là Arti Việt Nam) đã có công văn gửi đến báo Phụ Nữ để thông tin thêm về...