Home » Kiến thức

Thiết kế sáng tạo tăng 400% hiệu quả quảng cáo

Hiện nay, rất ít công ty quảng cáo của Việt nam có bộ phận sáng tạo quảng cáo. Nếu sử dụng các kỹ xảo sáng tạo quảng cáo thì hình ảnh thương hiệu của khách hàng sẽ tăng 400% và ngân sách quảng cáo sẽ tiết kiệm được ít nhất 50% #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top:... 

Hội thảo : Lập kế hoạch PR cho doanh nghiệp

Gặp gỡ và giao lưu với chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quan hệ công chúng và xây dựng thương hiệu: Ms. Nguyễn Diệu Cầm – Giám đốc công ty truyền thông T&A Ogilvy Tổ chức bởi : CLB Tiếp thị Việt Nam Bảo trợ : BUZZ digital Marketing và VINALINK MEDIA  Read More →

Integrated Marketing Communication, 21 – 22 April 2010, Vietnam

Gắn bó khách hàng với thương hiệu một cách có hiệu quả bằng Tiếp Thị Đa Phương diện trực tuyến và ngoại tuyếnGắn bó khách hàng với thương hiệu một cách có hiệu quả bằng Tiếp Thị Đa Phương diện trực tuyến và ngoại tuyếnỞ thị trường nhiều hứa hẹn như Việt nam, tiềm năng cho các hoạt động xây dựng...