Home » Thiết kế - in ấn » Báo giá in lịch tết 2012

Báo giá in lịch tết 2012

Dưới đây là bảng giá in Lịch theo Catalog năm 2012

1. Lịch nẹp thiếc 5 tờ, khổ (46×70) cm, Giấy C110 gm

Giá lịch phôi: 16.000đ/cuốn

 • In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 5 tờ
  – Số lượng > 500 cuốn –> giá in 3.500đ/cuốn
  – Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 3.000đ/cuốn
  – Số lượng >1.500 cuốn –> giá in 2.500đ/cuốn
  – Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 2.000đ/cuốn
 • In offset 4 màu, 5 nội dung dùng cho 5 tờ khác nhau
  – Số lượng > 500 cuốn –> giá in 5.500đ/cuốn
  – Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 4.500đ/cuốn
  – Số lượng >1.500 cuốn –> giá in 3.500đ/cuốn
  – Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 3.000đ/cuốn

2. Lịch nẹp thiếc 7 tờ, khổ (36×70) cm, Giấy C100 gm

Giá lịch phôip: 16.000đ/cuốn

 • In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ
  – Số lượng >500 cuốn –> giá in 4.500đ/cuốn
  – Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 4.000đ/cuốn
  – Số lượng >1.500 cuốn –> giá in 3.500đ/cuốn
  – Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 2.500đ/cuốn
 • In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ
  – Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 6.000đ/cuốn
  – Số lượng >1.500 cuốn –> giá in 5.000đ/cuốn
  – Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 3.500đ/cuốn

3. Lịch lò xo treo tường 7 tờ,  Giấy C200 gm

– Giá lịch phôi:  30.000đ/cuốn

– Quy cách : có 3  kích thước khác nhau –  Khổ (41×63) cm hoặc  khổ (36×70)cm

 • In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ
  – Số lượng >500 cuốn –> giá in 4.500đ/cuốn
  – Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 4.000đ/cuốn
  – Số lượng >1.500 cuốn –> giá in3.500đ/cuốn
  – Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 2.500đ/cuốn
 • In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ
  – Số lượng 1.000 cuốn –> giá in 8.000đ/cuốn
  – Số lượng 1.000 cuốn –> giá in 5.500đ/cuốn
  – Số lượng 1.500 cuốn –> giá in 4.500đ/cuốn
  – Số lượng 2.000 cuốn –> giá in 3.500đ/cuốnRiêng loại lịch lò xo 7 tờ Xuân Thì giá Lịch phôi là: 35.000 vnđ/cuốn (Click xem mẫu)

4.  Lịch để bàn

– lò xo 13 tờ, giấy C230gm

– kích thước (24×15)cm hoặc (19×22)cm hoặc (22×16)cm,

– chân đế Simili,  Nhựa

Giá  lịch phôi loại đế carton: 30.000đ/cuốn

Giá lịch phôi loại đế nhựa và loại 2 block:  40.000đ/cuốn

 • In ép kim 2 mặt
  – Số lượng: 100 -200 cuốn –> giá ép kim 3.500đ/cuốn
  – Số lượng: 300 – 500 cuốn –> giá ép kim 3.000đ/cuốn
  – Số lượng 600- 900 cuốn –> giá ép kim 2.500đ/cuốn
  – Số lượng  >1.000 cuốn –> giá ép kim 2.000đ/cuốn

5.  Lịch lò xo giữa –  bìa đỏ lò xo giữa dùng gắn lịch block

– 12 tờ, bế nổi, in kỹ thuật số mới Metalize 3D : 40.000đ/cuốn

– 12 tờ,  bế nổi, ép kim dán nổi phun nhung :  50.000đ/cuốn

– Bìa đỏ dùng gắn lịch Block, bế nổi, in kỹ thuật số mới Metalize 3D : 35.000đ/cuốn

– Bìa đỏ dùng gắn lịch Block,  bế nổi, ép kim, dán nổi phun nhung :  45.000đ/cuốn

 • In ép kim + Logo cùng hàng
  – Số lượng: 100 -200 cuốn –> giá ép kim 5.500đ/cuốn
  – Số lượng: 300 – 500 cuốn –> giá ép kim 4.500đ/cuốn
  – Số lượng 600- 900 cuốn –> giá ép kim 3.500đ/cuốn
  – Số lượng  >1.000 cuốn –> giá ép kim 3.000đ/cuốn

6.  Lịch 1 tờ, nẹp thiếc , khổ (45×70)cm, giấy C200 gm

– Giá lịch phôi:  3.000đ/cuốn

in 4 ofset 4 màu số lương ít nhất 2000 tờ giá : 3.000đ/ tờ

7.  Lịch Bloc

– Bloc trung Pelure, kích thước (10×15)cm —> giá  16.000đ/cuốn

– Bloc trung,  in 04 màu, kích thước (10×15)cm —> giá  30.000đ/cuốn

– Bloc đại,  in 04 màu, kích thước (14,5×20.5)cm —> giá  60.000đ/cuốn

 

– Bloc  siêu đại,  in 04 màu, kích thước (20,5×29)cm —> giá  199.000đ/cuốn


8.  Bìa lịch dùng để gắn lịch block

 

 

 

 

Các loại bìa Hình thức Kích thước Giá VNĐ
(Bìa trống, chưa ép kim tên công ty)
Bìa  Carton  Loại thường, Hàng chợ Bìa đỏ, in ofset 4 màu (35×50)cm(35×60)cm(40×60)cm 7.00010.00013.000
Bìa  Carton Khánh Hòa Việt Nam loại 1 Bìa đỏ, in ofset 4 màu (35×50)cm(35×60)cm(40×60)cm 8.00013.00015.000
Bìa  Carton Ngoại (Indo) Bìa đỏ, in ofset 4 màu (35×50)cm(35×60)cm(40×60)cm 10.00015.00017.000
Bìa Ván MDF Bìa đỏ, in ofset 4 màu (35×50)cm(40×60)cm 11.50018.500
Bìa  Lịch LAMINATE In KTS mới, ép nổi (35×50)cm(40×60)cm 80.000110.000
Bảng treo Block in Metalize, bồi trên Carton ngoại In KTS Metalize (15×16)cm 17.000
Bìa Lịch in Metalize, bồi trên Carton ngoại In KTS Metalize (40×60)cm 39.000

8.1 Giá Ép kim bìa:

In ép kim + Logo cùng hàng
– Số lượng: 100 -200 cuốn –> giá ép kim4.500đ/cuốn
– Số lượng: 300 – 500 cuốn –> giá ép kim 3.500đ/cuốn
– Số lượng 600- 900 cuốn –> giá ép kim 3.000đ/cuốn
– Số lượng  >1.000 cuốn –> giá ép kim 2.700đ/cuốn

====> Giá Bìa lịch thành phẩm = Giá Bìa + Giá ép kim


6.  Túi và hộp đựng lịch

– Túi giấy đựng lịch treo tường, bìa lịch block:  3.000đ/cái

Túi Nilong loại có quai đựng lịch treo tường, bìa lịch block  : 2.500đ/ cái

Túi Nilong hạt xoài đựng lịch treo tường, bìa lịch block  : 1.500đ/ cái

Túi giấy hoặc hộp đựng lịch để bàn  : 3.000đ/ cái

Ghi chú:

– Giá thành phẩm  được tính như sau: Giá thành phẩm = Giá lịch Phôi + giá in (Tùy theo số lượng) + túi/hộp giấy

 

comment closed