Home » Thiết kế - in ấn » Giá in ấn catalog tháng 11/2010

Giá in ấn catalog tháng 11/2010

BẢNG GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM

Stt Tên sản phẩm và quy cách Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Ghi chú
Kẹp file :KT 22 x 31 cm

 • KT mở ra  44 x 31
 • Chất liệu giấy C300
 • In offset 4 mầu 2 mặt
 • Thiết kế theo yêu cầu

 

Cái 1000

 

5.440 Nếu sản phẩm có cán nilon cộng thêm như sau

 • cán mờ 512d/1 mặt
 • 1024d/2 mặt

 

Số lượng nhiều giá giảm theo

2000

 

3.850
3000

 

3.328
Kẹp file :KT 22 x 31 cm

 • KT mở ra  44 x 31
 • Chất liệu giấy C 250
 • In offset 4 mầu 2 mặt
 • Thiết kế theo yêu cầu

 

Cái 1000

 

5.070 Nếu sản phẩm có cán nilon cộng thêm như sau

 • cán mờ 512d/1 mặt
 • 1024d/2 mặt

 

Số lượng nhiều giá giảm theo

 

2000

 

3.515
3000

 

3.005
Tờ Rơi A4

 • Chất liệu giấy C120
 • In offset 4 mầu 2 mặt
 • Thiết kế theo yêu cầu
 • Kích thước 29.7 x 21 cm
Tờ 1000 1.330 Nếu sản phẩm có cán nilon cộng thêm như sau

 • cán mờ 189d/1 mặt A4
 • 378d/2 mặt A4

 

 

 

2000 845
3000 680
Tờ Rơi A5 Tờ 5000 380
Phong Bì A4: KT 25 x 34cm

 • Chất liệu Giấy Off 120
 • Thiết kế theo yêu cầu
 • In offset 1 mầu
 • Gia công phủ băng keo

Giá trên áp dụng 1 mầu

Cái 1000 1.195 Thêm 1 mầu + 160 đThêm 1 mầu + 88 đ

Thêm 1 mầu + 62 đ

 

 

 

 

 

 

 

2000 1.070
3000 1.025
Phong Bì A5: KT 17 x23cm

 • Chất liệu Giấy Off 120
 • Thiết kế theo yêu cầu
 • In offset 1 mầu
 • Gia công phủ băng keo

Giá trên áp dụng 1 mầu

Cái 2000

 

650 Thêm 1 mầu + 160 đThêm 1 mầu + 88 đ

Thêm 1 mầu + 62 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

610
5000

 

570

comment closed