Home » Quảng bá web, SEO - Tối ưu hóa » Paid link – mua link có bị phạt?

Paid link – mua link có bị phạt?

Google và Yahoo có cách xử lý hoàn toàn khác nhau về chuyện mua bán Link hay Link exchange của các website. (paid links, link exchange) Google cho rằng : 1. Trao đổi liên kết 2. Mua liên kết nhằm tăng Page Rank 3. Link tới bạn xấu Những kiểu liên kết này sẽ bị […]

Read more from the original source:
Paid link – mua link có bị phạt?

comment closed