Home » Kiến thức » Quảng cáo lậu mượn hình nguyên thủ quốc gia

Quảng cáo lậu mượn hình nguyên thủ quốc gia

TP – Có những nguyên thủ quốc gia chủ động tham gia quảng cáo để quảng bá cho hình ảnh đất nước. Nhưng có người lại bị lợi dụng để quảng cáo bất hợp pháp.

Original post:
Quảng cáo lậu mượn hình nguyên thủ quốc gia

Tags:

comment closed