Home » Kiến thức » Cao thủ gục gã trước người đẹp

Cao thủ gục gã trước người đẹp

Loạt video hài hước nhằm quảng cáo các bộ môn thi đấu ở WCG 2010 tại Trung Quốc với sự tham gia của kiều nữ Mẫu Kỳ Di Nhã.

Read more here:
Cao thủ gục gã trước người đẹp

Tags: , ,

comment closed