Home » Kiến thức » Hà Nội: Cắt liên lạc 99 thuê bao vi phạm về quảng cáo rao vặt

Hà Nội: Cắt liên lạc 99 thuê bao vi phạm về quảng cáo rao vặt

(HNM) – Ngày 25-6, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cắt liên lạc 99 số điện thoại vi phạm quy định về quảng cáo rao vặt.

Read more:
Hà Nội: Cắt liên lạc 99 thuê bao vi phạm về quảng cáo rao vặt

Tags: ,

comment closed