Home » Kiến thức » Biển hiệu: quảng cáo hay chính là câu chuyện văn hóa thương mại

Biển hiệu: quảng cáo hay chính là câu chuyện văn hóa thương mại

(HNMO)- Mười năm qua ở những thành phố lớn, thị trường hàng hóa bùng lên mạnh mẽ, kèm theo đó là những biển hiệu quá khổ, lộn xộn về hình thức. Còn nội dung không ít nơi lẫn lộn giữa biển hiệu và quảng cáo, đẫn đến vi phạm luật lệ, thể hiện một sự cạnh tranh không lành mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát của các nhà chức trách.

Go here to read the rest:
Biển hiệu: quảng cáo hay chính là câu chuyện văn hóa thương mại

Tags:

comment closed