Home » Internet marketing, Viral Marketing » Quy trình marketing truyền khẩu

Quy trình marketing truyền khẩu

Quy trình marketing truyền khẩu Trong thời đại công nghệ thông tin, khách hàng phải nghe rất nhiều thông điệp gởi từ các nhà sản xuất khác nhau qua các phương tiện truyền thống như báo chí, truyền hình, truyền thanh, internet, email…và kết quả là họ không thể nhớ và cũng không muốn nhớ

%original_page%
View post:
Quy trình marketing truyền khẩu

comment closed